Schonauwen

Over ons

Wij zijn een doorstart van de in 2003 opgerichte bewonersvereniging Schonauwen 2 welke de belangen behartigde van de wijk De Muur en Wijk de Steen de witte wijken rondom het kasteeltje Schonauwen.

Opening kunstgrasveld groot Succes

De officiële opening van het kunstgrasveld was een groot succes. Na dat er het een en ander was opgebouwd, een kraam en tafels voor de lunch voor de genodigde, de …

Buurt-Whatsapp 06 1726 8735

Helaas zijn er aan het pas geopende kunstgrasveld aan de Galerijmuur al enkele vernielingen geweest. De drainage deksels zijn al drie maal vernield, en een van de penaltystippen is al …

Sectie subtitel

Laatste nieuws

Eerste lammetje geboren in Schonauwen

Vandaag is het eerste lammetje geboren bij Kasteel Schouwen. Een mooie dag voor het nieuwgeboren Oussant lammetje gezien de zonnige voorspellingen van vandaag. Mamma en het nieuw geboren ooitje maken …